Δραστηριότητες

Αποτελούμε αξιόπιστο συνεργάτη των μεγαλύτερων εταιρειών στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις οπτικών ινών (FTTx), δικτύων, ενεργειακών συστημάτων και ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας.