Οπτικές ίνες

Ειδικευόμαστε στον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και την υποστήριξη δικτύων οπτικών ινών, διαθέτοντας άριστη τεχνογνωσία και πολύ μεγάλη εμπειρία.

Η εταιρεία μας αναπτύσσει το δίκτυο οπτικών ινών σε όλη την Ελλάδα για λογαριασμό των μεγάλων συνεργατών μας ΟΤΕ, Nova, Vodafone.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των εργασιών:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εγκατάσταση σε κτίρια (ιδιωτών και εταιρειών / οργανισμών)
  • Αποκατάσταση βλαβών


Στην Kourassis, επενδύουμε στην τεχνολογία και στους ανθρώπους μας, καθώς απασχολούμε 200 εργαζόμενους (έμπειρους τεχνικούς, μηχανικούς, αλλά και εργάτες) κάτι το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να αναλαμβάνουμε έργα κάθε κλίμακας σε όλη την Ελλάδα!

Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνολογίες και καινοτομίες, προκειμένου να διατηρούμε τη θέση μας στην αγορά και να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.