Οπτικές ίνες

Απίστευτες ταχύτητες και μια μοναδική εμπειρία internet! Μέσω της τεχνολογίας των οπτικών ινών εξασφαλίζουμε θεαματικά υψηλότερες ταχύτητες διασύνδεσης και μεγαλύτερη μεταφορά δεδομένων.

Οι διαδικασίες για την τοποθέτηση οπτικών ινών συνοψίζονται στα ακόλουθα βήματα:

1. Επιθεώρηση κτιρίου

Ο μηχανικός μας, σε συνεννόηση με εσάς & τον διαχειριστή της πολυκατοικίας σας επισκέπτεται το κτίριο και σχεδιάζει τη μελέτη υλοποίησης της οπτικής υποδομής του.

2. Κατασκευή οπτικής υποδομής

Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, σε συνεννόηση με τον διαχειριστή, ξεκινάει να κατασκευάζει την οπτική υποδομή του κτιρίου.

3. Υλοποίηση διασύνδεσης κατοικίας

Ο ίδιος μηχανικός, σε συνεννόηση μαζί σας, προχωρά στην εγκατάσταση οπτικής ίνας σε οπτική πρίζα μέσα στο σπίτι σας.

4. Ενεργοποίηση υπηρεσίας

Τέλος, ο τεχνικός του εκάστοτε παρόχου έρχεται στο σπίτι σας, εγκαθιστά τον κατάλληλο εξοπλισμό και ενεργοποιεί την υπηρεσία.