Δίκτυα

Παρέχουμε υπηρεσίες σχεδιασμού, εγκατάστασης και υποστήριξης δικτύων δομημένης καλωδίωσης και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού, διαθέτοντας άριστη τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία.

Η εταιρίας μας διαθέτει την εμπειρία, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία για να υλοποιήσει  δίκτυα δομημένης καλωδίωσης για έργα κάθε μεγέθους και πολυπλοκότητας. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία μας συμμετέχει στην ανάπτυξη του έργου Σύζευξις μέσω των συνεργατών μας Unisystems, Space, OTE (εγκατάσταση και πιστοποίηση των δικτύων στους φορείς του Δημοσίου σε όλη την Ελλάδα).

Πιο συγκεκριμένα για τα έργα δομημένης καλωδίωσης και ενεργού δικτυακού εξοπλισμού αναλαμβάνουμε να παρέχουμε τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Σχεδιασμό δικτύου
  • Εγκατάσταση δικτύου
  • Πιστοποίηση δικτύου

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών, όπως:

  • Κατόχους κτιρίων (ιδιωτών, εταιριών / οργανισμών)
  • Φορείς δημοσίου
  • Data Centers


Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την πολυπλοκότητα του έργου, η εταιρία μας  είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στην πρόκληση. Η ομάδα μας αποτελείται από έμπειρους τεχνικούς και μηχανικούς που μπορούν να εγκαταστήσουν, να παρακολουθήσουν και να συντηρήσουν τα δίκτυά σας, εξασφαλίζοντας την αξιόπιστη λειτουργία τους.