Αναβάθμιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με την Intracom Telecom

Η Kourassis αναλαμβάνει σε συνεργασία με την Intracom Telecom το έργο της αναβάθμισης της ασφάλειας των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες της Intracom και την πρωτοποριακή πλατφόρμα ανίχνευσης κίνησης που έχει αναπτύξει, θα αναβαθμίσει τα συστήματα σε 9 σταθμούς του ΔΕΣΦΑ δίνοντας τη δυνατότητα επαλήθευσης αντικειμένων, ενεργοποίησης συναγερμών και εντοπισμού περιστατικών παραβίασης.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, η εταιρεία έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη διασύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα/υποδομές και ενσωματώνοντας την πλατφόρμα SISC2 για την παρακολούθηση, τη συνεργασία, τον συντονισμό και τη διαχείριση περιστατικών σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση λειτουργιών. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Απρίλιο του 2022.

Το σύστημα SISC2 θα παρέχει στον ΔΕΣΦΑ το πλεονέκτημα 24ωρης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλειά του, να προστατεύσει τους εργαζομένους του, καθώς και την υποδομή του από κλοπή, βανδαλισμό, δολιοφθορά ή οποιαδήποτε κακόβουλη ενέργεια. Επιπλέον, ο Διαχειριστής μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη στο προσωπικό του σε θέματα ασφαλείας, ειδικά όταν αυτό εργάζεται σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. Η διαχείριση του συστήματος SISC2 θα πραγματοποιείται κεντρικά από το Κέντρο Ελέγχου Φυσικής Ασφάλειας του ΔΕΣΦΑ, ενώ, σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ περιφερειακά και τοπικά, θα δημιουργηθούν κέντρα ελέγχου φυσικής ασφάλειας, ώστε να λειτουργεί αυτόνομα και στις απομακρυσμένες περιοχές.

Δείτε επίσης